Gloei

interviews en gedichten

Edward van de Vendel & Floor de Goede

Querido, 2020

Voor Gloei interviewde Edward van de Vendel eenentwintig jongeren tussen de zestien en de drieëntwintig jaar.
Ze vertellen uitgebreid en openhartig over alles wat er in hun leven gloeit: liefde, woede, ambitie.

Hoe divers ze ook zijn, ze hebben één ding gemeen: hun geaardheid of hun gender wijkt af van die van de meerderheid.
Het resultaat is een verzameling van persoonlijke en ontroerende verhalen die een breed beeld geven van de  queer jongeren van nu.

Ieder interview wordt voorafgegaan door een gedicht dat Edward maakte naar aanleiding van het gesprek. Floor de Goede laat met de getekende portretten een heel nieuwe kant van zijn kunstenaarschap zien.

Bekroond met een Zilveren Griffel 2021 &
Zilveren Penseel 2021

Querido Glow is een nieuwe reeks van uitgeverij Querido, waarin jongeren die zich identificeren als queer zich kunnen herkennen.
De reeks is samengesteld door initiatiefnemer Edward van de Vendel

12+ en volwassenen
Paperback, 496 pagina’s
ISBN: 9789045124537

De conclusie is helder. Edward van de Vendel is met verve geslaagd in zijn opzet om in Gloei het spectrum te laten zien aan verhalen die queerjongeren te bieden hebben. De kern van dat aanbod bestaat uit intieme, persoonlijke interviews,

die worden aangevuld met wonderschone gedichten, een gift en ode aan de

geïnterviewden. Dit geheel wordt afgemaakt met de rake portretten van Floor de Goede.
Van de Vendel toont zich een hoffelijke interviewer die met bewondering en waardering zijn gesprekspartners bevraagd. Deze aanpak is leerzaam. Hij stelt eenvoudige vragen zonder oordeel en met oprechte interesse, waardoor de geïnterviewden zichzelf bloot durven te geven. De boodschap aan de lezer is helder: wees niet bang om ‘domme’ vragen te stellen. Een simpele constatering kan soms al leiden tot een meer dan boeiend verhaal.

‘Hoe breed is de liefde? Zo breed is de liefde.’
En dus geven deze innemende persoonlijkheden op en over de grens van volwassenheid veel.
De jongeren graven in hun verleden en blikken vooruit in gedachten, gebeurtenissen, daden en dromen. Er is sprake van hoop, teleurstellingen en verrassend opgewekte relativering.
Gloei
is veel meer dan een boek over geaardheid of gender. De lezer mag zich steeds even deelgenoot voelen van unieke momenten uit iemands leven. Denk aan anekdotes over onzekerheden, vlinders, spanningen, schaamte, bevrijding en vrijheid. De rust waarmee de wereld van deze jongeren wordt verkend is bewonderingswaardig. Sommigen zitten nog midden in hun puberteit, op zoek naar identiteit, en anderen kijken met berusting terug op de rollercoaster die ze hebben beleefd. Het zijn werkelijk verlichtende verhalen geworden die over zoveel anderen kunnen gaan en naadloos worden aangevuld door de krachtige poëzie: ‘Vraag je nu echt wie ik wil wezen? / Als je mij kent dan ken je mij. / Dieren kunnen zelf geen label lezen. / Ik ben de een, de ander, allebei.’

Griffel jury 2021

Met Gloei had de jury een boek in handen waar het
niet omheen kon. Alleen op het eerste oog al is het een bijzonder boek, met kleurige bladzijden en een toorts op de voorzijde. De inhoud maakt het niet alleen een bijzonder maar ook een noodzakelijk

boek. De verzameling interviews, gedichten en portretten verbeeldt uiterst integer welke kleuren van de regenboog er in jongeren eigenlijk allemaal te ontdekken zijn. Als je maar weet waar en hoe

je moet kijken. De portretten tonen door kleur, techniek, stijl en karakterisering de kern van wat
de geïnterviewden vertellen in de ongemeen openhartige gesprekken met Edward van de Vendel. In ieder van hen gloeit een wezenlijk bewustzijn van gender, seksualiteit en fysieke verschijning dat

hun eigenwaarde mede bepaalt – en wegblijft van dat wat als mainstream wordt gezien. Niet eerder
in de jeugdliteratuur zijn deze jongeren zo raak, zo ontroerend en zo invoelend geportretteerd. Floor
de Goede, bekend van de geestige illustraties in stripstijl, heeft met
Gloei een ware meesterproef afgelegd. In een stijl die zich aan alle kanten aanpast aan de geportretteerde jongeren, van intens naar cartoonachtig tot duister. Als een staalkaart van stijlen presenteert Floor de Goede veelzijdig zijn kunnen, zonder dat dit de integere inhoud

van de gesprekken overheerst – integendeel. Een wondermooi voorbeeld van uitzonderlijk maatwerk én wederzijds aanvoelen van illustrator en auteur. Dat levert een lijvig boek op om in te blijven bladeren, lezen en ontdekken. Niet alleen een prachtig geschenk aan elke lhbtqia+-jongere, maar zeker ook voor ieder ander. Een boek dat zindert en laat zien wat er in de geportretteerden gloeit.

Penseel jury 2021

Other Books